Учебная литература

 
 

Учебная литература
Учебная литература

 

Мараховський Л. Ф., Безверхий О. І., Н. Д. Карпенко, Н. Л. Міхно, І.О. Калинюк. Інформатика і комп’ютерна техніка: практикум. – Навч. посіб. з 2-х томів / За ред. Л. Ф. Мараховського. – К.:ДЕТУТ, 2012. – 500 с.

Том 1. Основи інформатики, текстовий редактор, табличний процесор. – К.:ДЕТУТ, 2012. – 238 с.

 

 

Навчальний посібник написаний за робочою програмою курсу «Інформатика і комп’ютерна техніка: практикум», що містить системні відомості про найтиповіші та найновіші на час виходу книги у світ програмні засоби та методи роботи з ними, розкриває стан і перспективи розвитку сучасних обчислювальних машин і комп’ютерних технологій. Сутність і зміст основних положень програми розкрито як у теоретичному відношенні з контрольними запитаннями, так і для практичної роботи у вигляді лабораторних робіт із застосуванням комп’ютерної техніки.

У посібнику викладаються основи інформатики, ЕОМ, MS Office 2007, MS Word 2007, MS Excel 2007, MS Access 2007, комп’ютерні мережі та офісні технології: програмування на Visual Basic та VBA, MS PowerPoint 2007.

Посібник адресований студентам, викладачам вищих навчальних закладів, усім, хто самостійно освоює основи інформатики, ЕОМ, MS Office 2007, програмування, комп’ютерну техніку і комп’ютерні технології.

 

Мараховський Л. Ф., Безверхий О. І., Н. Д. Карпенко, Н. Л. Міхно, І.О. Калинюк. Інформатика і комп’ютерна техніка: практикум. – Навч. посіб. з 2-х томів / За ред. Л. Ф. Мараховського. – К.:ДЕТУТ, 2012. – 500 с.

Том 2. Системи управління базами даних, інформаційні системи і мережі, сучасні офісні інформаційні технології. – К.:ДЕТУТ, 2012. – 262 с.

 

Навчальний посібник написаний за робочою програмою курсу «Інформатика і комп’ютерна техніка: практикум», що містить системні відомості про найтиповіші та найновіші на час виходу книги у світ програмні засоби та методи роботи з ними, розкриває стан і перспективи розвитку сучасних обчислювальних машин і комп’ютерних технологій. Сутність і зміст основних положень програми розкрито як у теоретичному відношенні з контрольними запитаннями, так і для практичної роботи у вигляді лабораторних робіт із застосуванням комп’ютерної техніки.

У посібнику викладаються основи інформатики, ЕОМ, MS Office 2007, MS Word 2007, MS Excel 2007, MS Access 2007, комп’ютерні мережі та офісні технології: програмування на Visual Basic та VBA, MS PowerPoint 2007.

Посібник адресований студентам, викладачам вищих навчальних закладів, усім, хто самостійно освоює основи інформатики, ЕОМ, MS Office 2007, програмування, комп’ютерну техніку і комп’ютерні технології.

 

Мараховський Л.Ф. Методи проектування інформаційно-керуючих систем: навчально-методичний посібник для магістрів спеціальності 8.05020203 «Автоматика та автоматизація на транспорті (залізничний транспорт)» спеціалізація «Комп’ютерно-інформаційні керуючі системи». – К.: ДЕТУТ, 2015. – 267 с.

 

У навчальному посібнику подано основні відомості про кінцеві автомати, що в якості пам’яті використовують тригери, багатофункціональні та багаторівневі схеми пам’яті. Значну увагу приділено теорії монофункціональних автоматів 1-го і 2-го роду (автоматів Мілі і Мура), функціонування яких розглядається в автоматному дискретному часі, та теорії багатофункціональних автоматів 1-го, 2-го і 3-го роду (автоматів Мараховського), функціонування яких розглядається в автоматному безперервному часі. Докладно розглянуто традиційний клас автоматів без пам’яті (комбінаційних схем), елементарні схеми тригерів, теорію мікроструктурного синтезу багатофункціональних та багаторівневих елементарних схем пам’яті, методи аналізу і модулювання функціональних схем, методи проектування пристроїв інформаційно-керуючих систем, таких як: регістри, лічильники, пристрої управління, мікроконтролери та комп’ютери, котрі побудовані з пам’яттю на тригерах і на схемах автоматної пам’яті. Основні теоретичні положення курсу уточнюються під час виконання пропонованих лабораторних робіт у середовищі імітаційного моделювання "NI Multisim 12", а також коротко розглянути методи проектування САПР «MAX + plus II» для застосування ПЛІС при розробці керуючих пристроїв.

Для студентів, магістрів, науковців і практичних працівників.

Библиографическая ссылка

Мараховський Л.Ф. Методи проектування інформаційно-керуючих систем: навчально-методичний посібник для магістрів спеціальності 8.05020203 «Автоматика та автоматизація на транспорті (залізничний транспорт)» спеціалізація «Комп’ютерно-інформаційні керуючі системи» // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2015. – № book;
URL: www.es.rae.ru/mino/175-1472 (дата обращения: 14.12.2014).

 

Мараховський Л.Ф., Москвін В.В. Комп’ютерні інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: Навчально-методичний посібник для магістрів спеціальності 8.05020203 «Автоматика та автоматизація на транспорті (залізничний транспорт)» спеціалізація «Комп’ютерно-інформаційні керуючі системи». – К.: ДЕТУТ, 2015. – 127 с.

 

Библиографическая ссылка

Мараховський Л.Ф., Москвін В.В. Комп’ютерні інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: Навчально-методичний посібник для магістрів спеціальності 8.05020203 «Автоматика та автоматизація на транспорті (залізничний транспорт)» // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2015. – № book;
URL: www.es.rae.ru/mino/175-1489 (дата обращения: 09.06.2015).

 

Мараховський Л.Ф., Ковалев В.В., Романок Ю.О. Навчально-методичний посібник по дисципліні «Алгоритмізація і програмування» Лабораторний практикум. – К.: ДЕТУТ, 2015. –275 с.

 

У навчально-методичному посібнику подано основні дані по мові програмування С++ та розглянуті  методичні правди до виконання лабораторних робіт, розглянуті апаратні засоби сучасних комп’ютерів, методи побудови структурних блок-схем, процедурне програмування, об’єктно-орієнтоване програмування. В складі лабораторного практикуму розглянуто 40 робіт. Для студентів бакалаврів, науковців і практичних працівників.

 

Библиографическая ссылка

Мараховський Л.Ф., Ковалев В.В., Романок Ю.О. Навчально-методичний посібник по дисципліні «Алгоритмізація і програмування» Лабораторний практикум. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 275 с. // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2015. – № book;
URL: www.es.rae.ru/mino/175-1490 (дата обращения: 10.06.2015).

 
Обновлен 10 июн 2015. Создан 20 окт 2014 
Flag Counter Рейтинг@Mail.ru