Лекції по курсу «Алгоритмізація і програмування» на мові С++ для самостійного навчання

 
 

Лекції по курсу «Алгоритмізація і програмування» на мові С++ для самостійного навчання
Мараховський Л.Ф.

Лекції по курсу «Алгоритмізація і програмування» на мові С++ для самостійного навчання: –К.: ДЕТУТ, 2014. – 364 с.

 

Курс лекцій  написаний за робочою програмою курсу «Алгоритмізація і програмування» для студентів за напрямом підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальністю 7.05020203, 8.05020203 «Автоматика та автоматизація на транспорті (залізничний транспорт)» і містить системні відомості про найтиповіші та найновіші на час виходу книги у світ програмні засоби та методи роботи з ними на мові програмування С++.

У посібнику розглядається структура комп’ютера, поняття про операційну систему, алгоритмізація та формалізація обчислювальних процесів, обговорюються ключові поняття в об'єктивно-орієнтованій мови С++ та розглядаються три підході до програмування: процедурної мови, прикладом якого є мова С; об'єктивно-орієнтованої мови С++, яка додає до мови С; загального програмування, яке підтримується шаблонами С++.

Курс лекцій розрахований на програмістів різної кваліфікації, на студентів та викладачів дисципліни, що пов’язана з програмуванням на мові С++.Создан 25 июн 2014 
Flag Counter Рейтинг@Mail.ru