Постійно діючий міждисциплінарний семінар

 
 

Постійно діючий міждисциплінарний семінар

Постійно діючий міждисциплінарний семінарПостійно діючий міждисциплінарний семінар
наукової школи Мараховського

 

31 січня 2012.

 

1. Вступне слово

Доповідач: д.т.н., професор Стасюк О.І.

2. Проектування реконфіуруємих пристроїв на елементах автоматної пам’яті.

Доповідач: д.т.н., професор Мараховський Л.Ф.

3. Застосування датчиків на об’єктах залізничного транспорту

Доповідач: к.т.н., доцент Фролов А.В.

4. Презентація лабораторного практикуму по твердотільній електроніці .

Доповідач: представник компанії «National Instruments» Воеводин С.В.

5. Проблеми електродного друку наукових праць для аспірантів та наукових співробітників.

Доповідач: к.т.н., професор РАЕ Козубцов І.М.

 

28 лютого 2012

 

1. Вступне слово

Доповідач: д.т.н., професор  Стасюк О.І.

2. Організація засобів комунікацій в бортовій системі діагностики рухомого складу залізниць

Доповідач: аспірант, викладач  Габчак М.

3. Аналіз сучасних тенденцій розвитку моніторингу станів трансформаторів.

Доповідач: аспірант, асистент  Пецков Р.

4. Порівняння біологічних та штучних нейронних мереж.

Доповідач: аспірант Москвін М.

 

27 березня 2012

 

1. Вступне слово

Доповідач: д.т.н., професор Стасюк О.І.

2. Порівняння біологічних і штучних  нейронних мереж.

 Доповідач:  аспірант Москвін М.

3. Організація комп’ютерних систем і мереж контролю і діагностики параметрів режимів електричних мереж залізничного транспорту.

Доповідач: аспірант Воронко І.

4. Мета досліджень організації засобів комунікацій в бортовій системі діагностики рухомого складу залізниць.

Доповідач:  аспірант Габчак М.

5. Мета досліджень математичних основ багатофункціональних автоматів 1-го і 2-го родів і автоматів 3-го роду.

Доповідач: провідний спеціаліст  Центру автоматизації управління Київського національного економічного університету Міхно Н.

 

26 квітня 2012

 

1. Вступне слово

Доповідач: д.т.н., професор  Стасюк О.І.

2. Структура багаторівневих елементів пам’яті.

Доповідач: аспірант Москвін М.

3. Експертні системи поняття, структура проектування

Доповідач: аспірант, викладач  Габчак М.

 

31 травня 2012

 

1. Вступне слово

Доповідач: д.т.н., професор  Стасюк О.І.

2. Застосування мережевих технологій при проведені діагностики рухомого складу

Доповідач: аспірант, викладач  Габчак М.

3. Переваги елементів  памяті в порівнянні з тригером

Доповідач: д.т.н., професор Мараховський Л.Ф.

 

26 червня 2012

1. Вступне слово

Доповідач: д.т.н., професор Стасюк О.І.

2. Багатофункціональні схеми памяті

Доповідач: д.т.н., професор Мараховський Л.Ф.

 

29 вересня 2012

 

1. Вступне слово

Доповідач: д.т.н., професор  Стасюк О.І.

2. Структура багаторівневих елементів памяті

Доповідачі: аспіранти Москвін М., Воронко І.

 

25 жовтня 2012

1. Вступне слово

Доповідач: д.т.н., професор Стасюк О.І.

2. Огляд літератури, що планується до видання.

Доповідачі: аспіранти Москвін М., Воронко І.

3. Контроль працездатності схем пам’яті  на регістрах.

Доповідач:  аспірант Москвін В.

 

27 листопада 2012

1. Вступне слово

Доповідач: д.т.н., професор Стасюк О.І.

2. Методи організації архітектур бортових комп’ютерних систем.

Доповідач: аспірант, викладач  Габчак М.

 

28 лютого 2013

1. Вступне слово

Доповідач: д.т.н., професор Мараховський Л.Ф.

2. Пристрій для знаходження катастрофічних відмов в базових схемах пам’яті.

Доповідачі: аспіранти Москвін В.

2. Синтез цілісної динамічної наукової картини світу.

Доповідач: к.т.н., професор РАЕ Козубцов І.М.

 

28 березня 2013

1. Вступне слово

Доповідач: д.т.н., професор Стасюк О.І.

2. Розвиток обчислювальної техніки в Україні

Доповідач: д.т.н., професор Мараховський Л.Ф.

3. Результати дослідження функцій приналежності .

Доповідач: аспірант Пецков Р.

 

25 квітня 2013

1. Вступне слово

Доповідач: д.т.н., професор Стасюк О.І.

2. Розробка методів та засобів розподілу навантаження в обчислювальних системах з використанням штучних нейронних мереж.

Доповідач: студент групи 1-КІКС – спец Резидент О.

3. Мікропроцесорні пристрої високої надійності

Доповідач: студент групи 1-КІКС – спец Синицький С.

 

30 травня 2013

 

1. Вступне слово

Доповідач: д.т.н., професор Стасюк О.І.

2. Використання клітинних автоматів для аналізу розташування об’єктів у зоровій сцені

Доповідач: к.т.н., доцент Білан С.Создан 26 июн 2013 
Flag Counter Рейтинг@Mail.ru