Научная деятельность

 
 

Научная деятельность
ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР


на кафедрі АКІТТ державного економіко-технологічного університету транспорту – завідуючий кафедрою,

д.т.н., професор, лауреат державної премії України СТАСЮК О.І.

 

Керівник науково-методичного семінару, засновник наукової школи, д.т.н. професор кафедри АКІТТ, член-кореспондент РАЕ МАРАХОВСКИЙ Л.Ф.

 


Секретар науково-методичного семінару ст. викладач кафедри АКІТТ - ГАПЧАК М.

25 жовтня 2012 1-е засідання семінару.

 1. Вступне слово Доповідач: д.т.н., професор Стасюк О.І.
 2. Огляд літератури, що планується до видання. Доповідачі: аспіранти Москвін М., Воронко І.
 3. Контроль працездатності схем пам’яті  на регістрах. Доповідач:  аспірант Москвін В.

27 березня 2012 2-е засідання семінару.

 1. Вступне слово. Доповідач: д.т.н., професор Стасюк О.І.
 2. Порівняння біологічних і штучних  нейронних мереж.  Доповідач:  аспірант Москвін М.
 3. Організація комп’ютерних систем і мереж контролю і діагностики параметрів режимів електричних мереж залізничного транспорту. Доповідач: аспірант Воронко І.
 4. Мета досліджень організації засобів комунікацій в бортовій системі діагностики рухомого складу залізниць. Доповідач:  аспірант Габчак М. 
 5. Мета досліджень математичних основ багатофункціональних автоматів 1-го і 2-го родів та автоматів 3-го роду. Доповідач: провідний спеціаліст  Центру автоматизації управління Київського національного економічного університету Міхно Н.

 

31 січня 2012. 3-е засідання семінару.

 1.  Вступне слово. Доповідач: д.т.н., професор Стасюк О.І. 
 2. Проектування реконфіуруємих пристроїв на елементах автоматної пам’яті. Доповідач: д.т.н., професор Мараховський Л.Ф.
 3. Застосування датчиків на об’єктах залізничного транспорту. Доповідач: к.т.н., доцент Фролов А.В. 
 4. Презентація лабораторного практикуму по тверлотільній електроніці. Доповідач: представник компанії «National Instruments» Воеводин С.В.
 5. Проблеми електродного друку наукових праць для аспірантів та наукових співробітників. Доповідач: к.т.н., доцент Козубцов І.М.


Создан 04 апр 2013 
Flag Counter Рейтинг@Mail.ru